Издания

"Никола Белопитов и приятели"
Автори Панчо Дундаров и Георги Гемиджиев
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
Издателство Мики Принт София 2006

Прочети книгата онлайн

"История на електротехническата промишленост в България"
Автори Кръстю Станилов, Цветан Христов, Панчо Дундаров
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
Издателство Мики Принт София 2007
"Панагюрци вчера и днес"
Книга втора
Автори Георги Гемиджиев, Павлина Вайсилова, Лука Кръстев
Издателство "Оборище" ЕООД
Панагюрище 2008
"История на Панагюрище 1878 - 1944"
Автор Георги Гемиджиев
Издателство Богианна, София 2009