Никола Белопитов
Никола Райков Белопитов – пионерът, съзидателят, строителят, организаторът, който прозря необходимостта от родна индустрия и постави началото за изграждане  на електротехническата промишленост в България. Новаторът, творецът, изобретателят, който създаде нови методи, изделия и технологии, оценени от световните фирми и експерти.  Фантазьорът, който с необикновена прозорливост, предвидливост и поглед в бъдещето, с упоритост и неуморна работа  начерта перспективите, проправи партините, преодоля трудностите и създаде съвременната електротехническа наука и индустрия.

Човек с голямо сърце – скромен, сърдечен и добронамерен, отзивчив да помогне на всеки, готов винаги да се включи активно във всяко добро начинание, постоянно усмихнат, с вдигната ръка за поздрав и своя неизменен въпрос: “Здравей! Нещо ново?”  Поздрав, който изразява неспокоен, вечно търсещ, творчески дух, устремен и увличащ винаги напред към нови хоризонти на техническия прогрес.

Повече от сто години са изминали от деня на неговото раждане – 28-ми август 1901 година. Няколко десетилетия ни делят от края на жизнения му път – 24-ти март 1972 година. Много от спомените са се изтрили, повечето от епизодите, случките и подробностите ги няма. Но голямото , важното, което той създаде и ни остави, продължава да съществува, да се вижда и да ни напомня за неговия светъл пример.